ინფორმაციის საძიებო

წარდგენილია თუ არა დამსაქმებლის მიერ დაქირავებული პირის შესახებ მონაცემები, დაქირავებით დასაქმებულის კომპენსაციის გაცემის მიზნით

პირადი ნომერი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი
 

ხართ თუ არა შემოსავლების სამსახურის მიერ იდენტიფიცირებულ ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის მიმღებ პირთა სიაში?

პირადი ნომერი