ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

თბილისის სერვისცენტრების მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 27 ივნისიდან თბილისის მასშტაბით მხოლოდ გლდანი–ნაძალადევის სერვისცენტრში ვიზიტით შეძლებთ  (მისამართი: თბილისი, სარაჯიშვილის ქუჩა №1) შემდეგი სახის სერვისებზე მომსახურების მიღებას /განცხადებების რეგისტრაციას:

23.06.2022

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადში შესასრულებელი ვალდებულებები N 2431

07.06.2022

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, გამოცხადდა ტენდერი - საბაჟო ფორმალობების მიზნებისთვის ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენების და ინტეგრაციის პროექტის შესყიდვაზე

​​​​​​​ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) მხარს უჭერს შემოსავლების სამსახურს შეიმუშაოს და დანერგოს, ხელოვნურ ინტელექტის ბაზაზე მომუშავე ავტომატიზებული სისტემები რომლებიც მიმართულია საბაჟო სერვისების გაციფრულებაზე, როგორც ეს არის გათვალისწინებული საქართველოს მიმდინარე ძალისხმევაში მოახდინოს შემდგომი ფორმალობების ავტომატიზირება

30.05.2022

ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

23.05.2022

ვიდეო ზარით მომსახურების მიღება

გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურმა განაახლა ვიდეო ზარის სერვისი (videocall.rs.ge), რომელიც სრულად მოერგო გადასახადის გადამხდელთა მოთხოვნებს, აღნიშნული გაძლევთ შესაძლებლობას ადგილიდან გაუსვლელად მიიღოთ მარტივი და სწრაფი მომსახურება.

11.05.2022

მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N33619  “ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებით 16 მაისიდან დამატებით იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია

11.05.2022

 შეხსენება შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო მიმართულებით გასაწევი მომსახურებების  საფასურებში ცვლილებების ამოქმედებასთან დაკავშირებით

შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის 14 აპრილს მიღებულ იქნა და მ/წლის 14 მაისიდან ამოქმედდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის №201 დადგენილება, რომლის მიღების ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

10.05.2022

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

27.06.2022

საბაჟო გამშვები პუნქტი ,,ყაზბეგი“, საგანგებო მდგომარეობის გამო, დროებით წყვეტს მუშაობას

23.06.2022

შემოსავლების სამსახურმა ახალი საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმა - infohub.rs.ge შექმნა

22.06.2022

,,ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს ფორუმის 2022“-ის ფარგლებში, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს თანამშრომლობისთვის სამახსოვრო საჩუქარი გადაეცა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია