ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო ვალდებულებებთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით

იურიდიული პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულებებთან და ფორმალობებთან დაკავშირებით.

საკანონმდებლო სიახლეები

ინფორმაცია უქმე დღეებთან დაკავშირებით

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად, 2021 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით დღეები და 10-11 მაისი განისაზღვრა უქმე დღეებად.

29.04.2021

ვიდეო ინსტრუქცია „სავარაუდო დარიცხვა“

ვიდეო ინსტრუქციაში „სავარაუდო დარიცხვა“ დეტალურად არის აღწერილი

22.04.2021

27 აპრილიდან, ფართოვდება საფოსტო გზავნილების გადამზიდავების ვალდებულებათა ჩამონათვალი

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ  2021 წლის 27 აპრილიდან, ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 26 მარტის №64 ბრძანება.

06.04.2021

შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას დაქვემდებარებული საექსპორტო ნაბეღლავის/ბორჯომის მინიმალური ღირებულება მცირდება

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 24 მარტის №62 ბრძანება.

06.04.2021

ახალი ამბები

07.05.2021

შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სიჭინავა საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ,,ლაგოდეხი“ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო

06.05.2021

თბილისის აეროპორტში არადეკლარირებული საქონელი აღმოაჩინეს

05.05.2021

სარფში არადეკლარირებული ოქროს საიუველირო ნაკეთობები გამოავლინეს

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

ბიზნეს

რუკა

ობიექტის მდებარეობა

გადამხდელთა რეესტრი

No Image No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია

ფორუმი

შეხვედრების

ორგანიზება

სასწავლო

გარემო

ელექტრონული სერვისის

სასწავლო ვერსია

DEMO.RS.GE DEMO.RS.GE