ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

შეხსენება მოახლოებულ სავადო თარიღთან დაკავშირებით

შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 31 მარტი 2022 წლის საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის, ასევე მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და აღნიშნული გადასახადების გადახდის სავადო თარიღია. ამასთან, მიმდინარე წლის 3 აპრილი - 2022 წლის საანგარიშო პერიოდის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და გადახდის სავადო თარიღია.

22.03.2023

მიღებულ იქნა ფინანსთა სამინისტროს ახალი საჯარო გადაწყვეტილება

​​​​​​​საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 46​1 მუხლის შესაბამისად და საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელთა დაბეგვრის არსებული პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, მიღებულ იქნა ფინასთა სამინისტროს საჯარო გადაწყვეტილება  ტურისტული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრის თაობაზე 

20.03.2023

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო  კაპიტალში შეტანილ და გატანილ თანხებს შორის წარმოშობილი სხვაობის დაბეგვრა N 1008

16.03.2023

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის შეღავათი N 1430  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის მიერ მიღებული ანაზღაურება N 2433  საწარმოს მიერ წარმომადგენლობითი ხარჯის ფარგლებში გაწეული ხარჯები N2434 

16.03.2023

შეხსენება რეფერენტული ფასისადმი დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან დაკავშირებით საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების ამოქმედების თაობაზე

შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 15 მარტიდან ამოქმედდა საქართველოს საგადასახდო კოდექსის 286-ე მუხლში (საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა) 2022 წლის 1 დეკემბრის საქართველოს კანონით შეტანილი ცვლილება 

16.03.2023

ვიდეო ზარის სერვისით საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებიც ისარგებლებენ

​​​​​​​შემოსავლების სამსახური გაძლევთ შესაძლებლობას, ვიდეო ზარის (videocall.rs.ge)  გამოყენებით  დისტანციურად მიიღოთ მარტივი და სწრაფი მომსახურება.

13.03.2023

13 მარტიდან შემოსავლების სამსახურის ისანი-სამგორის სერვისცენტრი გადამხდელებს აღარ მოემსახურება

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური განაგრძობს  დისტანციური სერვისების გამოყენების ხელშეწყობას. 13 მარტიდან ისანი-სამგორის  სერვისცენტრი  გადამხდელებს აღარ მოემსახურება. აღნიშნული ცვლილება შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების განვითარების 2019-2020 წლების, ასევე 2021-2024 წლის სტრატეგიისა და 2023 წლის  სამოქმედო გეგმის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს.

06.03.2023

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

24.03.2023

სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე 1 კილოგრამამდე არადეკლარირებული ოქროს საიუველირო ნაკეთობები გამოავლინეს

22.03.2023

იმპორტირებულმა საქონელმა სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და სურსათის უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლი ვერ გაიარა

21.03.2023

სარფის საბაჟოზე დიდი ოდენობით არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანის მცდელობები აღიკვეთა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია