საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 32-ე მუხლით გათვალისწინებული საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მქონე პირთა რეესტრი