ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

"ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 13 დეკემბრის საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი