კომპენსაციის მიმღებთა რეესტრი

ინფორმაციის საძიებო

წარდგენილია თუ არა დამსაქმებლის მიერ დაქირავებული პირის შესახებ მონაცემები, დაქირავებით დასაქმებულის კომპენსაციის გაცემის მიზნით

პირადი ნომერი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი დაბადების თარიღი
დაბადების თარიღი

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: სერვისი წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის N 286 დადგენილების საფუძველზე, 2021 წლიდან გასაცემი 200 ლარიან კომპენსაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის საძიებოს დამქირავებლის მიერ წარდგენილი განცხადების "2021 წლიდან ინფორმაცია დაქირავებული პირების შესახებ COVID19" საფუძველზე.

ხშირად დასმული კითხვები