კომპენსაციის მიმღებთა რეესტრი

ინფორმაციის საძიებო

სერვისი წარმოადგენს 200 ლარიან კომპენსაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის საძიებოს, "რომლის გაცემა შეწყდა 2021 წლის აგვისტოს თვის შემდეგ."

პირადი ნომერი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი დაბადების თარიღი
დაბადების თარიღი