ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო ვალდებულებებთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით

იურიდიული პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულებებთან და ფორმალობებთან დაკავშირებით.

საკანონმდებლო სიახლეები

ვიდეო ინსტრუქცია „სავარაუდო დარიცხვა“

ვიდეო ინსტრუქციაში „სავარაუდო დარიცხვა“ დეტალურად არის აღწერილი

22.04.2021

27 აპრილიდან, ფართოვდება საფოსტო გზავნილების გადამზიდავების ვალდებულებათა ჩამონათვალი

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ  2021 წლის 27 აპრილიდან, ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 26 მარტის №64 ბრძანება.

06.04.2021

შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას დაქვემდებარებული საექსპორტო ნაბეღლავის/ბორჯომის მინიმალური ღირებულება მცირდება

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 24 მარტის №62 ბრძანება.

06.04.2021

დამტკიცდა მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ

2021 წლის 17 მარტს შემოსავლების სამსახურის უფროსის N 7536 ბრძანებით დამტკიცდა დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითებები

06.04.2021

ახალი ამბები

22.04.2021

შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის შენახვა-გადაზიდვის ფაქტები გამოავლინეს

22.04.2021

ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის - „საქართველოში სანიტარული, ფიტოსანიტარული და სურსათის უვნებლობის სისტემების შემდგომი განვითარებისთვის“ ფარგლებში ონლაინ შეხვედრები გაიმართა

22.04.2021

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ვლადიმერ ხუნდაძემ და საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ზურაბ სიჭინავამ თანამშრომლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

ბიზნეს

რუკა

ობიექტის მდებარეობა

გადამხდელთა რეესტრი

No Image No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია

ფორუმი

შეხვედრების

ორგანიზება

სასწავლო

გარემო

ელექტრონული სერვისის

სასწავლო ვერსია

DEMO.RS.GE DEMO.RS.GE