News Title
26-აგვისტო-2015

შემოსავლების სამსახურის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე „თბილისის აეროპორტი“ დიდი რაოდენობით ნარკოტიკის შემოტანის მცდელობა აღიკვეთა

საბაჟო დეპარტამენტისა და შსს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტი აღკვეთეს.

News Title
25-აგვისტო-2015

გზავნილში აკრძალული მედიკამენტი აღმოაჩინეს

19 აგვისტოს, გაფორმების ეკონომიკურ ზონა „აეროპორტში“, პორტუგალიიდან შემოტანილი გზავნილის დათვალიერებისას, შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტი აღმოაჩინეს.


X
ახალი ამბების გამოწერა

ცნობის ფურცელი


12.08.2015

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 10 აგვისტოს N256 ბრძანებით განისაზღვრა სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არაალკოჰოლური სასმელების ნუსხა და თითოეული სასმელის სახეობაზე სავალდებულო მარკირების დაწყების თარიღი.
იხილეთ ბრძანება სრულად

17.07.2015

შემოსავლების სამსახურმა ღია კარის დღეები დაიწყო

 

შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის ორგანიზებით, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ღია კარის დღეები მიმდინარეობს. შეხვედრების მიზანია, გადასახადის გადამხდელებს მიეცეთ საშუალება უშუალოდ გაეცნონ საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებს, მიიღონ განმარტებები საგადასახადო კანონმდებლობასთან, ცალკეულ სერვისთან და მათთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. შეხვედრები მიმდინარეობს კითხვა-პასუხისა და დისკუსიის რეჟიმში. ღონისძიებაში მონაწილეობენ ასევე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის, მონიტორინგისა და ადმინისტრირების დეპარტამენტების წარმომადგენლები აღნიშნული ფორმატით ღონისძიება გრძელდება და ძირითადად ქვეყნის იმ რაიონებს მოიცავს, სადაც შემოსავლების სამსახური რაიონული სერვის ცენტრის სახით არ არის წარმოდგენილი.
ღიაკარის დღეების გრაფიკი

11.06.2015

"ღია კარის დღეები" სსიპ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში

 

   გაცნობებთ, რომ აუდიტის დეპარტამენტი მიმდინარე წლის ივლისის თვიდან იწყებს სისტემატური და ხშირი „ღია კარის დღეების“ ჩატარებას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. „ღია კარის დღეების“ ჩატარება მიზნად ისახავს გადასახადის გადამხდელთა ინფორმირებას განაცხადში (იხ.დანართი) აღნიშნული საქმიანობის სფერო(ებ)ში ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი ტენდენციებისა და ნაკლოვანებების შესახებ, რაც საგადასახადო შემოწმებებისას მძიმედ აისახება გადამხდელის საქმიანობის შედეგებზე. შეხვედრაზე დამსწრეთა რაოდენობა და შეხვედრის ჩატარების დრო იქნება წინასწარ განსაზღვრული. გადამხდელთათვის საინტერესო თემატიკის შერჩევის მიზნით, გთხოვთ, ბმულში მითითებული თანმიმდევრობით სრულად შეავსოთ.
  თავდაპირველი შეხვედრები გაიმართება ქ.თბილისში 2015 წლის 1 ივლისიდან. მისამართი: გულუას ქ. N4. აუდიტის დეპარტამენტის შენობა. შეხვედრის ხანგრძლივობაა 2 საათი. შეხვედრას წარმართავს აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე და სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფროსები. მსურველთა დიდი რაოდენობის შემთხვევაში, „ღია კარის დღეზე“ დამსწრეები შეირჩევიან განაცხადის გადმოგზავნის რიგითობის და შეხვედრის თემატიკის გათვალისწინებით, რაც ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, ხოლო დანარჩენებს ეტაპობრივად ეცნობებათ შემდგომი „ღია კარის დღის“ ჩატარების ადგილისა და დროის შესახებ. - კითხვარის შესავსებად მიყევით ბმულს

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

საკონტროლო სალარო აპარატების გაყიდვა

შენიშვნა: თუ თქვენ გსურთ განაცხადი გააკეთოთ თქვენს საკუთრებაში არსებული სალარო აპარატის გაყიდვის შესახებ, გთხოვ გაიაროთ ავტორიზაცია (შემოსავლების სამსახურის მიერ მონიჭებული მომხმარებლით) და ჩანართ ზოგადი ინფორმაცია>>სალარო აპარატები შეავსოთ განაცხადის ფორმა

სახელი რაოდენობა ერთეულის ფასი საკონტაქტო ინფორმაცია
იხილეთ ყველა განცხადება

14.08.2015

 

Tax free-ის უფლებით მოსარგებლე პირთა რეესტრი

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებული სავაჭრო ოპერაციების წახალისებისა და დაინტერესებულ პირთათვის Tax Free-ის უფლების მქონე სავაჭრო ობიექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსდა, დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლებით (Tax free) მოსარგებლე პირების შესახებ ინფორმაცია.
იხილეთ რეესტრი სრულად

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი

 

 

 

 

 

 

ISD

 

  

Eauction

 

MofAcademy

 

Mof