საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

$(document).ready(function () {

//alert('asd');

setCurrent();

});

function setCurrent() {

grdInfo.DataBind();

}

საიდ.კოდი
გადამხდელის დასახელება
სტატუსის მინიჭების შესახებ მთავრობის განკარგულების N
სტატუსის მინიჭების თარიღი
text