საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

სათამაშო ბიზნესის ნებართვების რეესტრი

$(document).ready(function () {

grdGamblingPermission.clearFilters()

grdGamblingPermission.clearStaticFilters()

grdGamblingPermission.toPage(0, false)

grdGamblingPermission.show()

grdGamblingPermission.DataBind()

})

ს/ნ
დასახელება
ნებართვის
სახე
ნებართვის
ნომერი
დაწყების
თარიღი
დასრულების
თარიღი
მისამართი
text