ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2016 წლის სრული ინფომაცია 22.03.2017
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2016 წლის 6 თვის ინფომაცია 11.08.2016
ნფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2015 წლის სრული ინფომაცია 14.04.2016
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 6.08.2015
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2014 წლის 9 თვის ინფომაცია 24.12.2014
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2014 წლის 6 თვის ინფომაცია 7.08.2014
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2014 წლის კვარტალური ინფომაცია 2.05.2014
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 15.04.2014