ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ადმინისტრაციული ორგანოს დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის სრული ინფორმაცია 22.03.2017
ადმინისტრაციული ორგანოს დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის 6 თვის ინფორმაცია 11.08.2016
ადმინისტრაციული ორგანოს დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის სრული ინფორმაცია 14.04.2016
ადმინისტრაციული ორგანოს დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 6.08.2015
დმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2014 წლის 9 თვის ინფორმაცია 24.12.2014
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2014 წლის 6 თვის ინფორმაცია 7.08.2014
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2014 წლის კვარტალური ინფორმაცია 2.05.2014
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 15.04.2014
ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე 27.12.2013