რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2016 წლის მეორე კვარტალი 11.08.2016
შემოსავლების სამსახურის მიერ 2015 წელს რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 14.04.2016
შემოსავლების სამსახურის მიერ 2014 წელს რეკლამის განთავსებასა და სხვა ოპერაციებზე გაწეული ხარჯები 13.03.2015
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2014 წლის მესამე კვარტალი 24.12.2014
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2014 წლის მეორე კვარტალი 7.08.2014
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 15.04.2014