შემოსავლების სამსახურის მიერ სხვა და სხვა უწყებებთან ინფორმაციის გაცვლის შესახებ მეომრანდუმების/ხელშეკრულებების რეესტრი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
მემორანდუმი ფიზიკური პირის შემოსავლების შესახებ მონაცემების მიწოდების თაობაზე 9.01.2020
დაუბეგრავი მინიმუმის ფარგლებში თანხის დაბრუნების მიზნით თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი 5.01.2017
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს-შემოსავლების სამსახურსა და სს "თიბისი ბანკს" შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი 5.01.2017
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურსა და სს "საქართველოს ბანკს" შორის ინფორმაციის ელექტრონულ-ტექნოლოგიური საშუალებებით გაცვლის შესახებ" 2009 წლის 11 დეკემბრის N8 ხელშეკრულება 5.01.2017
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურსა და სს "საქართველოს ბანკს" შორის ინფორმაციის ელექტრონულ-ტექნოლოგიური საშუალებებით გაცვლის შესახებ" 2009 წლის 11 დეკემბერს დადებულ N8 ხელშეკრულებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე 5.01.2017
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსა და სსიპ შემოსავლების სამსახურს შორის მემორანდუმი 5.01.2017
სსიპ შემოსავლების სამსახურსა და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის მემორანდუმი 5.01.2017
ხელშეკრულება სსიპ შემოსავლების სამსახურსა და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის მონაცემების მიწოდების თაობაზე 5.01.2017
სსიპ შემოსავლების სამსახურსა და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 5.01.2017
სსიპ შემოსავლების სამსახურსა და სსიპ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შორის მემორანდუმი 5.01.2017
სსიპ შემოსავლების სამსახურსა და სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს (საქსტატს) შორის თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი 5.01.2017
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს-შემოსავლების სამსახურსა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს შორის მემორანდუმი 5.01.2017
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს-კონკურენციის სააგენტოსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს-შემოსავლების სამსახურს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი 5.01.2017
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურსა, SiCPA Security Solutions SA და შპს სიქპა სიქურითი სოლუშენს ჯორჯიას შორის დამატებითი ხელშეკრულება 5.01.2017
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურსა, SiCPA Security Solutions SA და შპს სიქპა სიქურითი სოლუშენს ჯორჯიას შორის დამატებითი ხელშეკრულების ცვლილება 5.01.2017
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირის- შემოსავლების სამსახურის უფროსისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის ერთობლივი ბრძანება N28773, N 381-9 5.01.2017
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს შემოსავლების სამსახურს შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი 5.01.2017