შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის მონაცემებით 24.08.2017
შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მონაცემებით 14.01.2015
შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 26.02.2014