სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის სრული მონაცემები 22.03.2017
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის 6 თვის მონაცემები 11.08.2016
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის სრული მონაცემები 13.04.2016
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 5.08.2015
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2014 წლის სრული მონაცემები 13.03.2015
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2014 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით 24.12.2014
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2014 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით 7.08.2014
სახელმწიფოს შესყიდვების წლიური გეგმა ნაწილი მეორე 2013 წელი 1.05.2014
სახელმწიფოს შესყიდვების წლიური გეგმა ნაწილი პირველი 2013 წელი 1.05.2014
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 30.04.2014