საჩივრის ფორმები/ნიმუშები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საგადასახადო საჩივრის ნიმუში 25.02.2014
ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში 25.02.2014