ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 2016 წლის მონაცემები 22.03.2017
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 2015 წლის მონაცემები 13.04.2016
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 2014 წლის მონაცემები 13.03.2015
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 4.04.2014