ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურების შესახებ 2016 წლის სრული ინფორმაცია 22.03.2017
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურების შესახებ 2016 წლის 6 თვის მონაცემებით 11.08.2016
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურების შესახებ 2015 წლის სრული ინფორმაცია 14.04.2016
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურების შესახებ 15.04.2014