ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2016 წლის სრული ინფორმაცია 22.03.2017
ნფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2016 წლის 6 თვის მონაცემებით 11.08.2016
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2015 წლის სრული ინფორმაცია 14.04.2016
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 15.04.2014