ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2016 წლის მონაცემები 22.03.2017
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2014 წლის მონაცემები 13.03.2015
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 4.04.2014