ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის სრული ინფორმაცია 22.03.2017
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის 6 თვის მონაცემებით 11.08.2016
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის სრული ინფორმაცია 14.04.2016
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 6.08.2015
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის 9 თვის ინფორმაცია 24.12.2014
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის 6 თვის ინფორმაცია 7.08.2014
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2014 წლის კვარტალური ინფორმაცია 2.05.2014
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 15.04.2014