შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე

ზურაბ ძნელაშვილი

განათლება:
1998-2003 - სკპ თბილისის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნის სპეციალობა
2008-2009 - სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (სრული სასწავლო კურსი)
პროფესიული გამოცდილება:
2019 წლის 11 მარტიდან - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე
2016 ივლისი – 2018 იანვარი  - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი
2013 სექტემბერი –2019 მარტი  - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის/საგადასახადო ომბუდსმენის მოადგილე
2013  მაისი –2013 აგვისტო  - საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი, ექსპერტი
2011 აპრილი – 2013 მაისი  - სსიპ შემოსავლების სამსახური, იურიდიული დეპარტამენტი, მრჩეველი
2010 აპრილი –2011 მარტი  - სსიპ შემოსავლების სამსახური, იურიდიული დეპარტამენტი, სამმართველოს უფროსი
2009 ნოემბერი –2010 აპრილი  - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, იურიდიული დეპარტამენტი
2007 მარტი – 2008 ივნისი  - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, იურიდიული დეპარტამენტი
2006 ოქტომბერი –2007 მარტი  - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტი, იურიდიული სამმართველო
2004 მაისი – 2006 ოქტომბერი  - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის რუსთავის საგადასახადო ინსპექცია, იურიდიული განყოფილება
2002  იანვარი – 2004  იანვარი   - საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატი, სტაჟიორი
კვალიფიკაცია
2006 - ადვოკატის სასერტიფიკაციო გამოცდა - სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალობით
2008 - მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა - სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალობით
დამატებითი ინფორმაცია
2018 თებერვალი-2019 თებერვალი - სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს თავმჯდომარე
2016 იანვარი - 2019 მარტი - ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი
2013 ოქტომბერი - 2014 მაისი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს წევრი
საუბრობს ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: Z.Dznelashvili@rs.ge
ტელ: +(995 32) 2 26 24 71