შეიყვანეთ სატვირთო ავტომობილის სახელმწიფო ნომერი, ან კონტეინერის ნომერი, ან ავტომანქანის VIN კოდი, ან მიმღები პირის გვარი, ან ვაგონის ნომერი, ან გემის დასახელება და გაიგეთ გადმოკვეთა თუ არა თქვენმა ტვირთმა/სატრანსპორტო საშუალებამ საქართველოს საზღვარი
მიუთითეთ მობილური ტელეფონის ნომერი, ან ელ-მისამართი და მიიღეთ ინფორმაცია ტვირთის/სატრანსპორტო საშუალების საზღვრის გადმოკვეთისთანავე
ფორმატი: 5XX XX XX XX
მიუთითეთ მობილური ტელეფონის ნომერი, ან ელ-მისამართი და მიიღეთ ინფორმაცია ტვირთის/სატრანსპორტო საშუალების საზღვრის გადმოკვეთისთანავე
წინასწარი დეკლარაციის დერეფანისაბაჟოს კოდი
სატრანსპორტო საშუალება
სატრანსპორტო საშუალება
დეკლარაციის ნომერი
დეკლარაციის თარიღი
შეფასების ნომერი
შეფასების თარიღი
დერეფანი
შენიშვნა
წინა
შემდეგი