იმპორტის გადასახადისგან გათავისუფლებული ქვეყნები
საქონლის ღირებულება ტრანსპორტირების ხარჯი სხვა ხარჯი
გათავისუფლება იმპორტის გადასახადისგან
გათავისუფლება აქციზის გადასახადისგან
გათავისუფლება დღგ-სგან
საბაჟო გადასახადი: 0.00
აქციზი: 0.00
დღგ: 0.00
სულ გადასახადი: 0.00