ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

ტვირთების სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მიმდინარეობს საბაჟო გამშვებ პუნქტებში - ,,სადახლო-სარკინიგზო“ , ,,გარდაბანი“ . ,,კარწახი-სარკინიგზო“

 

საბაჟო გამშვები პუნქტი "სადახლო - სარკინიგზო" 00.00 - 24.00 სომხეთის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "გარდაბანი" 00.00 - 24.00 აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
საბაჟო გამშვები პუნქტი "კარწახი - სარკინიგზო" 00.00 - 24.00 თურქეთის რესპუბლიკა