ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

თანამშრომლები
 

  • ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სასაზღვრო-გამშვები პუნქტის პერსონალისთვის: 
     
  • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის რეკომენდაციები კორონავირუსთან ბრძოლის პროცესში პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით