ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

მძღოლები /გადამზიდავები
 

  • საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილების შემთხვევაში, რეკომენდირებულია: 
  • ფინანსური ანგარიშსწორებისთვის (საწვავის, სურსათის, სხვა ნივთების, დაზღვევის შეძენა და სხვა) უნაღდო ანგარიშსწორების (ონლაინ შესყიდვა, პლასტიკური ბარათი და სხვა) გამოყენება;
  • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების (სამედიცინო ნიღაბი,ხელთათმანი და სხვ.) გამოყენება; საავტომობილო გადაზიდვებთან დაკავშირებული რისკების
     

მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, რეკომენდირებულია, ტვირთების ქვეყანაში შემოტანა (შესაძლებლობის შემთხვევაში) განხორციელდეს სარკინიგზო ტრანსპორტით;

 

მძღოლისა და სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ განსახორციელებელი  სანიტარიული და საკარანტინო კონტროლის ღონისძიებები. იხილეთ ბმული