რეფორმებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტი

ციცი დალაქიშვილი

განათლება:
1991-1996 - წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. კვალიფიკაცია - ჟურნალისტი - ბაკალავრი
1994-1997 - წლებში სწავლობდა საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში. სპეციალობა - კომუნიკაციის მენეჯმენტის მაგისტრი
პროფესიული გამოცდილება:
2018 მარტი - დღემდე - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის რეფორმების და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი
2017 – 2018 - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის რეფორმების და დაგეგმვის დეპარტამენტის მრჩეველი
2016 - 2017 - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
2012 - 2016 - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსი
2011 - 2012 - განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - პროექტის მენეჯერი
2010 - 2011 - საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - პროექტის „ფრონლაინ ჯორჯია“ მენეჯერი
2010 - 2012 - მართვის აკადემია - პარტნიორი
2007 - 2011 - საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - სამაგისტრო პროგრამების კოორიდნატორი
კვალიფიკაცია
2016 - New York University – Training in Agile Project Management 
2016 - Scrum.org -  Professional Scrum Master - PSM
2017 - Scrum.org -  Professional Scrum Product Owner - PSPO
საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: tsitsi.dalakishvili@rs.ge
ტელ: (+995 32) 2 26 86 99