ინფორმაციის განახლების თარიღი: 20 მარტი 2013

ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი გომარელი

განათლება:
2000-2004 - წწ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ფინანსები და საბანკო საქმე (მაგისტრთან გათანაბრებული)
პროფესიული გამოცდილება:
2016 იანვრიდან - დღემდე - სსიპ შემოსავლების სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი
2015 აპრილი - დეკემბერი - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი
2015 თებერვალი - მარტი - ტრენერი (GIZ -ის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგები - ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საფინანსო სამსახურების თანამშრომლებისათვის სახელმწიფო ხაზინისა და ბიუჯეტის ელექტრონული მომსახურების სისტემების სწავლება)
2014 ივნისი 2015 იანვარი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, კონსულტანტი (შტატგარეშე თანამშრომელი) სამედიცინო პროგრამების დაფინანსების საკითხებში
2014 აგვისტო 2014 ნოემბერი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს კონსულტანტი (შტატგარეშე თანამშრომელი) საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში
2014 ივლისი 2014 ოქტომბერი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტოს კონსულტანტი (შტატგარეშე თანამშრომელი) საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში
2013 აპრილი 2014 ივნისი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი
2012 ოქტომბერი 2013 მარტი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
2010 ნოემბერი 2012 ოქტომბერი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი
2012 აპრილი-ივნისი და ნოემბერი-დეკემბერი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
2010 მაისი-ნოემბერი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი
2010 ივლისი 2011 აპრილი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ეკონომიკური სამსახურის უფროსის, შემდგომ, ამავე დეპარტამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსის თანამდებობის პარალელურად, სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახურის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი-სპიკერი
2008 თებერვალი 2010 მაისი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი
2007 მაისი 2008 თებერვალი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების სამმართველო, უფროსი სპეციალისტი
2006 მაისი  2007 მაისი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების სამმართველო, სპეციალისტი
კონფერენცია/სემინარებში მონაწილეობა:
2013 წლის მარტი - სემინარი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პროგრამის ფინანსური რესურსების დაგეგმვისა და ეფექტიანად გამოყენების თემაზე - ქ. კიევი, UNICEF-ის ორგანიზებით
2011წლის აგვისტო - სემინარი იმუნიზაციის პროგრამის ფინანსური რესურსების დაგეგმვისა და ეფექტიანად გამოყენების თემაზე – ქ. სტამბოლი, GAVI-ს, აშშ-ის CDC-ის, UNICEF-ისა და WHO-ს ორგანიზებით
2009 წლის ნოემბერი - სემინარი თემაზე „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დაფინანსების მექანიზმები (გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულა)“ - გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტრო, გერმანიის თვითმმართველი ერთეულების განვითარების ხელშეწყობის ფონდი, ქ. დრეზდენისა და ქ. ლაიფციგის მუნიციპალური მთავრობები
2009 წლის ნოემბერი - ფულადი სახსრების ეფექტური მართვის კურსი აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის ექსპერტების ხელმძღვანელობით
2008 წლის დეკემბერი - კონსულტაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის საკითხებზე, პოლონეთის რეგიონალური განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლების ხელმძღვანელობით
2008 წლის აპრილი - კონსულტაციები პროგრამული ბიუჯეტის საკითხებზე ნიდერლანდის სამეფოს ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან (ქ. ჰააგაში)
2008 წლის მარტი - კონსულტაციები კაპიტალური ბიუჯეტის საკითხებზე აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის ექსპერტების ხელმძღვანელობით
ქართული - მშობლიური, რუსული - თავისუფლად
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: E-mail: g.gomareli@rs.ge
ტელ: +(995 32) 2 26 12 38