ინფორმაციის განახლების თარიღი: 07 აგვისტო 2019

 

სტრუქტურა

სამსახურის უფროსი

 

პირველი მოადგილე მამუკა ბარათაშვილი

 

მოადგილე ირაკლი შარტავა

 

მოადგილე კახა ცერცვაძე

 

მოადგილე ზურაბ ძნელაშვილი

 

მოადგილე ვლადიმერ ხუნდაძე

 

აუდიტის დეპარტამენტი

 

მომსახურების დეპარტამენტი

 

ფინანსური დეპარტამენტი

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი

 

საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი

 

საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტი

 

რეფორმებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტი

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

 

ანალიტიკური დეპარტამენტი

 

სამსახურის უფროსის სამდივნო

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი

 

საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

 

სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტი

 

შიდა აუტიდის დეპარტამენტი

 

იურიდიული დეპარტამენტი

 

დავების დეპარტამენტი

 

საბაჟო დეპარტამენტი