ინფორმაციის განახლების თარიღი: 20 მაისი 2014

კვლევა

 

საქართველოს ბიზნეს გარემოს კვლევა "IFC"