* გაითვალისწინეთ, რომ მიღებული ინფორმაცია წარმოადგენს სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერის, არასრულ ვერსიას. სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე
სტატუსი
დღგ-ს გადამხდელი
მიკრო ბიზნესის სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი ლიკვიდირებული გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია ლიკვიდირებულია (რეესტრში) საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული დღგ-ს გადამხდელი