მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე გადამხდელები

  სტატუსი
  საიდ. ნომერი
  ორგანიზაციის დასახელება
  მინიჭების თარიღი
  გაუქმების თარიღი
  წინა
  შემდეგი


  მოქმედი გაუქმებული