საერთაშორისო ფინანსური და სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი

საიდ.კოდი
დასახელება
ტიპი
სტატუსის მინიჭების თარიღი
ბრძანების გამოცემის თარიღი
#(პერიოდი)#
-#(დან)#
-#(ჩათვლით)#
#(განახლება)#
#(გასუფთავება)#
#(პერიოდი)#
-#(დან)#
-#(ჩათვლით)#
#(განახლება)#
#(გასუფთავება)#
#(წინა)#
#(შემდეგი)#