ინფორმაციის განახლების თარიღი: 22 მარტი 2016

სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტი

მევლუდ შუბითიძე

განათლება:
1993-1998 - წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი
პროფესიული გამოცდილება:
დეკემბერი 2015 - დღემდე - სსიპ შემოსავლების სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი
მარტი 2014 დეკემბერი 2015 - სამსახურის მრჩეველი
2012 მარტი 2014 - საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
2010 – 2014 - სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამართველოს უფროსი
2008 – 2010 - სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამართველოს უფროსის მოადგილე
2004 – 2008 - სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის გენერალური ინსპექციის სამსახურებრივი შემოწმებისა და კონტროლის განყოფილების უფროსი
1999 – 2004 - საქართველოს უშიშროების სამინისტროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი
1997 – 1999 - სახელმწიფო პროტოკოლის სამსახურის კონსულტანტი
კონფერენცია/სემინარებში მონაწილეობა:
2001 - ნაციონალური ინტერესებისა და კონტრტერორიზმის კურსი
2004 - საქართველოს იუსტიციის საბჭოს სერტიფიკატი პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შესახებ
2000 - საქართველოს პრეზიდენტის მადლობა
2005 - საპატიო სიგელი სამსახურის სანიმუშო შესრულებისათვის
საუბრობს რუსულ ენაზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა: m.shubitize@rs .ge
ტელ: +(995 32) 2 26 11 55