ინფორმაციის განახლების თარიღი: 10 დეკემბერი 2014

ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე
შემოსავლების სამსახურის უფროსი

გიორგი თაბუაშვილი

განათლება:
აპრილი 2009-მარტი 2010 - ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტი / ESI INTERNATIONAL / თავისუფალი უნივერსიტეტი მაგისტრის სერტიფიკატი პროექტის მართვაში
აგვისტო 2000-მაისი 2002 - ილინოისის უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი. სპეციალიზაცია – სახელმწიფო ფინანსები; ეკონომიკური განვითარება. მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი 
მარტი 1998- მაისი 1998 - მსოფლიო ბანკი / ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი.სპეციალიზაცია - ეკონომიქსი და ფინანსური ანალიზი. სერტიფიკატი
1991-1996 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი. სპეციალიზაცია – მაკროეკონომიკა. ეკონომიკურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი
1993-1996 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. დიპლომი სამართალმცოდნეობაში
პროფესიული გამოცდილება:
2014 წლის 8 დეკემბრიდან - სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსი
იანვარი 2013 დღემდე - საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე
ნოემბერი 2012 იანვარი 2013 - საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
ოქტომბერი 2012 - საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
მარტი 2012 ოქტომბერი 2012 - ფინანსური მენეჯერი – კომპანია ""ფაიზერის წარმომადგენლობა საქართველოში""
იანვარი 2009 მარტი 2012 - ფინანსური დირექტორი – შპს “მარაბდა-კარწახის რკინიგზა” (ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტი)
ივლისი 2009 დეკემბერი 2010 - ევროკავშირის “სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის მონიტორინგის” პროექტის მთავარი ეკონომისტი - CARDNO EMERGING MARKETS Ltd.
იანვარი 2009 ივლისი 2009 - მსოფლიო ბანკის “სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი” - ხაზინის ექსპერტი - WYG INTERNATIONAL Ltd.
მაისი 2008 ოქტომბერი 2012 - გენერალური დირექტორი – შპს “პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი - PMCG
მაისი 2007 აპრილი 2008 - ფინანსური დირექტორი – შპს “საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია”
მაისი 2004 მაისი 2007 - სახელმწიფო ხაზინის უფროსი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
იანვარი 2004 მაისი 2004 - მინისტრის მოადგილე – საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ივლისი 2002 იანვარი 2004 - ფისკალური ეკონომისტი – საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენლობა საქართველოში
ოქტომბერი 1999 აგვისტო 2000 - გადასახადების და შემოსავლების კომიტეტის აპარატის უფროსი – საქართველოს პარლამენტი
სექტემბერი 1998 ოქტომბერი 1999 - ფისკალური რეფორმების პროექტის (USAID) ფისკალური ანალიტიკოსი - KPMG/Barents Group LLC
ივლისი 1997 აგვისტო 1998 - მინისტრის თანაშემწე – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო
სექტემბერი 1997 ოქტომბერი 1997 - სტაჟიორი – საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
ნოემბერი 1996 ივლისი 1997 - პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე ეკონომიკურ საკითხებში – საქართველოს პარლამენტი
თებერვალი 1993 ივნისი 1996 - გამგეობის წევრი - საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
წარჩინებები
მარტი 2009 - BP-ის სტიპენდიანტი - პროექტის მართვის კოლეჯი
მაისი 2000 - აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის სტიპენდიანტი – თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი / ედმუნდ მასკის სახელობის სტიპენდიის პროგრამა
მაისი  1996 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წითელი დიპლომი
საუბრობს რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: (+995 32) 2 26 11 87; (+995 32) 2 26 11 00