ინფორმაციის განახლების თარიღი: 15 აპრილი 2015

  საბაჟო დეპარტამენტი

  მამუკა ჯანგულაშვილი

  განათლება:
  2000-2005 - წლები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. სპეციალობა სამართალმცოდნეობა
  პროფესიული გამოცდილება:
  მარტი 2015 - დღემდე - სსიპ - შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი
  2013 - 2015 - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე
  2013 - 2013 - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის, „სარფის“, უფროსი
  2011 - 2013 - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის, „ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“, უფროსი
  2010 - 2011 - ფოთის რეგიონული ცენტრის სახელმწიფო კონტროლისა და ინფორმაციის დამუშავების სამმართველოს უფროსი
  2009 - 2009 - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო გამშვები პუნქტის, „გუგუთის“, უფროსი
  2007 - 2009 - შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი
  2006 - 2007 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს უფროსი გამომძიებლი
  2005 - 2006 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს გამომძიებლი
  საუბრობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
  საკონტაქტო ინფორმაცია:
  ტელ: (+995 32) 2 26 21 39