საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლეთა რეესტრი


უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობები, რომლებიც სარგებლობენ სსკ–ს 168-ე მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად ჩათვლის უფლებით დღგ–ისაგან გათავისუფლებით.

საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კოსრპუსის შესახებ ინფორმაცია 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირთა ერთიანი ელექტრონული რეესტრი

საერთაშორისო ხელშეკრულების დასახელება
პროექტის დასახელება
პროექტის განმახორციელებელი
პროექტის ხანგრძლივობა
გადასახადის სახეები რომელზეც ვრცელდება შეღავათი (გათავისუფლება)
სტატუსი **
შენიშვნა
დასახელება
ს/ნ *
დაწყების თარიღი
დამთავრების თარიღი
დღგ
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულებაCooperative Biological Engagement Programშ.პ.ს. ალიანს კორი-ი20245258620/08/200931/12/2017კიკიკიმოქმედია 
"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულებაინგლისური ენის შესწავლის სასტიპენდიო პროგრამაპროექტი ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში20495320101/01/201131/12/2014კიკიკიდასრულდა 
"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულებაCooperative Biological Engagement Programსიეიჩ2ემ ჰილი40487174121/05/201031/12/2017კიკიკიმოქმედია 
"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულებაsajaro informaciis xelmisawvdomobis kvleva saqarTveloSiinformaciis Tavisuflebis instituti2112173612/03/201228/07/2012კიკიკიდასრულდა 
საქართველოსა და შვედთს შორის განვითარებისათვის თანამშრომლობის ზოგადი წესებისა და პირობების შესახებ" 2006 წლის 13 დეკემბრის შეთანხმებაპოლიტიკური კვლევისა და ანალიზის გაძლიერება საქართველოშისი-არ-არ-სი საქართველო40499715201/03/201631/01/2017კიკიკიდასრულდა 
საქართველოსა და შვედთს შორის განვითარებისათვის თანამშრომლობის ზოგადი წესებისა და პირობების შესახებ" 2006 წლის 13 დეკემბრის შეთანხმებანაბიჯი გენდერული თანასწორობისთვისსამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი22615241801/05/201631/01/2017კიკიკიდასრულდა 
"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულებაTavisufali da samarTliani 2012 wlis saparlamento arCevnebiსამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება20194931106/01/201231/01/2013კიკიკიდასრულდა 
"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულებაdemokratiuli procesebis gaZliereba SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa TanamonawileobiTკოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის20500516206/01/201230/11/2012კიკიკიდასრულდა 
"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულებაWeapons of Mass Destruction – Proliferation Prevention Program Georgiaშპს ტოიოტა ცენტრი თეგეტა40500646106/05/201631/03/2017კიკიკიდასრულდა 
"საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულებაWeapons of Mass Destruction – Proliferation Prevention Program Georgiaშპს გ და თ სერვისი20238485613/05/201631/10/2016კიკიკიდასრულდა 
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
440
441
442
Next
ექსპორტი
  • Excel
  • CSV