უბნის საგადასახადო ოფიცერი

უბნის საგადასახადო ოფიცერი ეს არის შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის თანამშრომელი, რომელიც კონკრეტულ სამოქმედო უბანზე არის მიმაგრებული და უზრუნველყოფს ამ ტერიტორიაზე მოქმედი გადასახადის გადამხდელის კონსულტირებას საგადასახადო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
უბნის საგადასახადო ოფიცერი გადაადგილდება ფეხით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით, რომლის საშუალებითაც უკავშირდება შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ სისტემას/ბაზას და გადამხდელს ადგილზე უწევს სხვადასხვა სახის მომსახურებას.
უბნის საგადასახადო ოფიცრის საქმიანობის ამოცანას საგადასახადო დარღვევების პრევენცია წარმოადგენს და მას არ აქვს გადამხდელის დაჯარიმების უფლება.

რაში ეხმარება უბნის საგადასახადო ოფიცერი გადასახადის გადამხდელს?
 • პასუხობს გადამხდელის მიერ საგადასახადო კანონმდებლობასთან, ადმინისტრაციულ და სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებულ შეკითხვებს
 • რეკომენდაციას უწევს გადამხდელს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათებით სარგებლობასთან დაკავშირებით
 • გადამხდელებს აწვდის ინფორმაციას საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ
 • ახორციელებს ვადაგასულ ან/და შემდგომი გამოყენებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტების შედგენის და დადასტურების პროცედურებს ;
   
 • ეხმარება გადასახადის გადამხდელს, შემოსავლების სამსახურის სერვის-ცენტრში მიუსვლელად , ადგილზე მიიღოს სხვადასხვა მომსახურება (მაგ. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის და მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება/გაუქმება.) და ადგილზე მიიღოს მინიჭებული სტატუსის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
 • გადასახადის გადამხდელის საქმიანობაში სამართალდარღვევის ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში (კერძოდ, გადამხედელი არ არის რეგისტრირებული, არ აქვს სალარო აპარატი ) - მიუთითებს გადამხდელს დარღვევის არსებობაზე, შესაბამისი დოკუმენტის შედგენის საფუძველზე განუსაზღვრავს ვადას დარღვევის აღმოსაფხვრელად. ამ ვადის მოქმედების პერიოდში, აღნიშნული დარღვევისათვის გადასახადის გადამხდელი არ ჯარიმდება;
გადასახადის გადამხდელის სარგებელი უბნის საგადასახადო ოფიცერთან თანამშრომლობით?
 • საგადასახადო ოფიცერთან თანამშრომლობით, გადამხდელი თავიდან იცილებს საგადასახადო სამართალდარღვევებსა და მასთან დაკავშირებულ სანქციებს/ჯარიმებს.
 • გადასახადის გადამხდელს შესაძლებლობა აქვს, კონსულტაციის მისაღებად ტელეფონის საშუალებით დაუკავშირდეს უბნის საგადასახადო ოფიცერს.

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია უბნის საგადასახადო ოფიცრის მიერ გაწეული კონსულტაცია და მომსახურება არის სრულიად უფასო.
 
თქვენ იწყებთ სამეწარმეო საქმიანობას და ჯერ არ სარგებლობთ უბნის საგადასახადო ოფიცრის მომსახურებით?
 • შემოსავლების სამსახური უზრუნველყოფს უბნის საგადასახადო ოფიცრის ვიზიტს თქვენს ობიექტზე, რომელიც გაგიწევთ კვალიფიციურ კონსულტაციას. ქვემოთ მოცემული სიიდან შესაძლებლობა გაქვთ აირჩიოთ უბანი ან რეგიონი და დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომრებზე.
 
 
სამმართველოს უფროსი
კახაბერ ფიჩხია
577 055 717
სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ლევან ჩაჩანიძე  577 054 445
სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ნიკოლოზ გაგუა 
577 055 464
სახელი
თანამდებობა
რეგიონი
ტელეფონის ნომერი
წინა
შემდეგი
 

საგადასახადო ოფიცერთან თანამშრომლობით თქვენ შეძლებთ თავიდან აირიდოთ ყოველგვარი უსიამოვნება,
რომელიც ეხება საგადასახადო სამართალდარღვევებსა და მასთან დაკავშირებულ სანქციებს
ამავდროულად იყოთ მუდამ ინფორმირებულნი მიმდინარე სიახლეებზე .


შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებულ საქმიანობას!

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ: 995 32 2262166;   ელფოსტა:  taxofficer@rs.ge