* გაითვალისწინეთ, რომ მიღებული ინფორმაცია წარმოადგენს სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერის, არასრულ ვერსიას. სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე
მოქმედი ლიკვიდირებული გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია ლიკვიდირებულია (რეესტრში) საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული