ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

  • რეესტრი
  • მიმდინარეობს რეგისტრაცია
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტი
უფლების მფლობელი ან მისი წარმომადგენელი
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის შემცვლელი საქონელი (დასახელება და კოდი)
გადმოწერე
#(წინა)#
#(შემდეგი)#
#(ექსპორტი)#
რეესტრი CSV
რეესტრი(მაქს-20 000)
#(ექსპორტი)#