საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

საიდ. ნომერი
გადამხდელი
სტატუსის მინიჭების თარიღი
სტატუსის შეწყვეტის თარიღი
#(პერიოდი)#
-#(დან)#
-#(ჩათვლით)#
#(განახლება)#
#(გასუფთავება)#
#(პერიოდი)#
-#(დან)#
-#(ჩათვლით)#
#(განახლება)#
#(გასუფთავება)#
#(წინა)#
#(შემდეგი)#
#(ექსპორტი)#
რეესტრი CSV
რეესტრი(მაქს-20 000)
#(ექსპორტი)#