News Title
27-სექტემბერი-2016

სადახლოში არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობები აღმოაჩინეს

23 სექტემბერს, საბაჟო გამშვებ პუნქტში „სადახლო-საავტომობილო“, მებაჟე ოფიცრებმა, ეჭვის საფუძველზე დათვალიერების შედეგად, არადეკლარირებული ოქროს (84.12 გრ) ნაკეთობები აღმოაჩინეს.

News Title
26-სექტემბერი-2016

სარფსა და ყაზბეგში ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი მედიკამენტები გამოავლინეს

22-26 სექტემბერს, საბაჟო გამშვებ პუნქტებში ,,სარფი“ და ,,ყაზბეგი“, მებაჟე ოფიცრებმა 119 აბი ნარკოტიკული, 69 აბი ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველი პრეპარატები და 20,09 გრამი ნარკოტიკული ნივთიერება ე.წ. „მარიხუანა“ აღმოაჩინეს.


X
ახალი ამბების გამოწერა

ცნობის ფურცელი


18.07.2016

საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციები
მსხვილ გადამხდელთა ინფორმირებულობისა და ინფორმაციის ეფექტიანი გავრცელების მიზნით,საეთაშორისო საფინანსო კორპორაციის IFC ფინანსური მხარდაჭერით, შემოსავლების სამსახურმა და IFC-ის ექსპერტებმა ერთობლივად მოამზადეს საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების დებულებებისა და აუდიტის პროცესის შესახებ ინფორმაციული ბროშურები, როგორც მყარი ასევე ელექტრონული ფორმატით.

ზემოაღნიშნული ბროშურა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ  ბმულზე

 

 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიმდინარე წლის 31 მაისის N15328 ბრძანების საფუძველზე საკონტროლო-სალარო აპარატების სახელმწიფო რეესტრში შეტანილ იქნა SAM მოდულის აქტივაციისათვის საჭირო მონაცემების მქონე “ACLAS CRBX” მოდელის საკონტროლო-სალარო აპარატი.

03.06.2016

შემოსავლების სამსახური იწყებს ღია კარის დღეებს

 

შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის ორგანიზებით საქართველოს სხვადასახვა რეგიონში იგეგმება ღია კარის დღეების ჩატარება. გრაფიკი იხილეთ დანართად. აღნიშნულის მიზანია დაინტერესებული პირები გაეცნონ საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებს, მიიღონ განმარტებები საგადასახადო კანონმდებლობასთან, ცალკეულ სერვისებთან და მათთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. შეხვედრები გაიმართება კითხვა-პასუხისა და დისკუსიის რეჟიმში. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე შემოსავლების სამსახურის სხვა სტრუქტურული ერთეულის წარმომადგენლები. აღნიშნული ფორმატით ღონისძიებები ორი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ღია კარის დღეებზე მონაწილეობის მიღების მსურველ გადასახადის გადამხდელებმა შეგიძლიათ იხილოთ ბმული.

08.09.2016

სიტუაციური სახელმძღვანელოები
შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემულ იქნა №2529სიტუაციური სახლემძღვანელო

ზემოაღნიშნული სიტუაციური სახელმძღვანელო შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ   ბმულზე

 

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

14.08.2015

 

Tax free-ის უფლებით მოსარგებლე პირთა რეესტრი

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებული სავაჭრო ოპერაციების წახალისებისა და დაინტერესებულ პირთათვის Tax Free-ის უფლების მქონე სავაჭრო ობიექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსდა, დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლებით (Tax free) მოსარგებლე პირების შესახებ ინფორმაცია.
იხილეთ რეესტრი სრულად

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი