News Title
24-მარტი-2017

სადახლოზე არადეკლარირებული სიგარეტი აღმოაჩინეს

23 მარტს, საბაჟო გამშვებ პუნქტში „სადახლო-საავტომობილო“, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მებაჟე ოფიცრებმა, არადეკლარირებული სიგარეტი აღმოაჩინეს.

News Title
24-მარტი-2017

გუგუთსა და ვალეში ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი მედიკამენტები აღმოაჩინეს

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მებაჟე ოფიცრებმა,არადეკლარირებული ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტები აღმოაჩინეს.


X
ახალი ამბების გამოწერა

ცნობის ფურცელი


09.03.2017

სიტუაციური სახელმძღვანელოები
მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალ წესებთან დაკავშირებით, შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემულ იქნა №2640,  №2641, №2642, №2643, №2644, №2645,  სიტუაციური სახელმძღვანელოები.

ზემოაღნიშნული სიტუაციური სახელმძღვანელო შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ   ბმულზე

 

17.01.2017

ღია კარის დღეები

მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესის თაობაზე შემოსავლების სამსახური გადასახადის გადამხდელთათვის ღია კარის დღეებს გამართავს. იხილეთ შეხვედრების გრაფიკი

13.01.2017

შემოსავლების სამსახურის „ფორუმი“

ამოქმედდა შემოსავლების სამსახურის „ფორუმი“, სადაც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის მიერ ორგანიზებულ ღია კარის დღეზე დასასწრებად. ღია კარის დღეები გაიმართება პერმანენტულად და განიხილება თქვენთვის საინტერესო სხვადასხვა თემები. ამჟამად, ღია კარის დღის თემაა „მოგების გადასახადის დაბეგვრის ახალი წესი“.

19.12.2016

უფლებამოსილი ექსპორტიორი

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №420-ე დადგენილებაში („საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების,წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესისდამტკიცების თაობაზე“) განხორციელებული ცვლილების მიხედვით, დაინერგა „უფლებამოსილი ექსპორტიორის“ ინსტიტუტი.... იხილეთ სრულად

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

14.08.2015

 

Tax free-ის უფლებით მოსარგებლე პირთა რეესტრი

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებული სავაჭრო ოპერაციების წახალისებისა და დაინტერესებულ პირთათვის Tax Free-ის უფლების მქონე სავაჭრო ობიექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსდა, დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლებით (Tax free) მოსარგებლე პირების შესახებ ინფორმაცია.
იხილეთ რეესტრი სრულად

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი